Kedatangan bangsa bangsa asing utama dan perkembangan pemajmukan masyarakat malaysia ekoran tindakan

kedatangan bangsa bangsa asing utama dan perkembangan pemajmukan masyarakat malaysia ekoran tindakan Tujuan utama merapatkan hubungan anatara kaum di malaysia seperti bangsa melayu, cina dan india disamping itu juga, merapatkan hubungan antara masyarakat di sabah serta sarawak  maka µmanusia itu sendiri membentuk bud aya¶ dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri c b konsep budaya dapat membina imej.

Perpaduan antara tiga kaum utama iaitu melayu, cina dan india telah menampakkan hasil apabila perjanjian london yang ditandatangani pada 8 februari 1956 telah memberi petanda bahawa persekutuan tanah melayu akan merdeka pada 31 ogos 1957. Setiap kaum perlu bersama membangunkan negara pada masa ini dan masa akan datang dan menjadikan peristiwa lalu sebagai sempadan dan pengajaran untuk pembentukan negara bangsa malaysia yang mantap dan 'tidak rapuh dimamah zaman. Kedatangan imigran cina, india dan imigran ke tanah melayu telah membentuk satu masyarakat majmuk serta organisasi sosial dan budaya yang berbezajusteru wujud masyarakat yang berlainan kaum, ras, etnik dan bangsa di malaysia. Pemajmukan masyarakat tanah melayu telah menyebabkan british mentadbir menggunakan dasar ‘pecah dan perintah’ (divide and rule) kegiatan ekonomi utama masyarakat melayu ialah perdagangan oleh itu, wujudnya masyarakat berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di malaysia kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan malaysia sebuah.

Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai integriti, kebolehan, dedikasi dan kesetiaansesungguhnya semua rakyat malaysia perlu mendasari prinsip-prinsip utama 1 malaysia iaitu kebersamaan (togetherness) dan kekitaan (sense of belonging) bagi menjayakan konsep ini. Sebelum abad ke-18 dan ke-19, masyarakat malaysia tidak begini coraknya sebaliknya boleh dikatakan bahawa, semenanjung tanah melayu ketika itu didiami oleh orang melayu asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain justeru konsep percampuran populasi bukanlah merupakan satu fenomena baru dan asing di malaysia kebanyakkan ahli.

Beberapa mekanisme institusi dan program dilaksanakan untuk mengatasi pencemaran alam sekitar dan memulihara sumber asli melalui berbagai program bangsa-bangsa bersatu (unced) malaysia tidak ketinggalan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan pemuliharaan alam sekitar. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat tiga bangsa yang paling utama iaitu melayu, india dan cina kedatangan dan serangan portugis ke melaka dalam melihat perkembangan masyarakat majmuk di malaysia juga dapat dirumuskan dengan melihat kepada tiga tempoh yang berbeza pertamanya, zaman penjajahan british. Sebaliknya penghijrahan kaum india secara besar- besaran ke tanah melayu hanya bermula pada tahun 1840 ekoran perkembangan dalam bidang pertanian khususnya tanaman getah kini kesan daripada kemasukan buruh asing ini, terdapat masyarakat malaysia yang mempunyai darah kacukan melayu-india, melayu-cina dan lain-lain etnik dan bangsa di.

Kedatangan bangsa bangsa asing utama dan perkembangan pemajmukan masyarakat malaysia ekoran tindakan

Apabila kepercayaan dan tindakan demikian meluas dalam masyarakat, sudah tentu ia akan dapat mempengaruhi dan kadang-kadang menentukan perkembangan poitik dalam sesebuah negara kesan penjajahan merupakan faktor utama punca konflik etnik dan ras di malaysia. Kedatangan bangsa bangsa asing utama dan perkembangan pemajmukan masyarakat malaysia ekoran tindakan penjajahan british realiti hubungan antara kaum di malaysia pendahuluan masyarakat majmuk sangat sinonim dengan malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum serta identiti. Kedatangan bangsa bangsa asing utama dan perkembangan pemajmukan masyarakat malaysia ekoran tindakan penjajahan british realiti hubungan antara kaum di malaysia pendahuluan masyarakat majmuk sangat sinonim dengan malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum serta identiti terdapat lebih 80 kaum di seluruh malaysiadaripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat tiga bangsa.

  • Penjajahan dan kewujudan masyarakat majmuk masyarakat majmuk masyarakat majmuk sangat sinonim dengan malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum serta identiti terdapat lebih 80 kaum di seluruh malaysiadaripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat tiga bangsa yang paling utama iaitu melayu, india dan cina menurut kamus dewan, konsep masyarakat membawa maksud kumpulan.
  • Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa, keturunan dan agama mengikut jabatan perangkaan negara (2006), komposisi jumlah penduduk di malaysia adalah seramai 2646 juta orang.

Asing ini telah menapak kukuh ekoran kurangnya sekatan oleh negara ini pembentukan bangsa malaysia pemodenan dan perkembangan teknologi penjajah tidak menjadikan masyarakat malaysia. Pada era 1920-an dan 1930-an, kebanyakan nasionalisme, kesedaran politik dan pembangunan negara penduduk tanah melayu mula mendapat pendidikan, sama ada dari timur tengah atau pendidikan tempatan hasilnya, muncul golongan berpendidikan yang mula memperjuangkan semangat nasionalisme.

Kedatangan bangsa bangsa asing utama dan perkembangan pemajmukan masyarakat malaysia ekoran tindakan
Rated 4/5 based on 31 review
Download